Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i dag att finansiera en bedömningsbil för att ge akut stöd till människor som behöver psykiatrisk hjälp på plats – den så kallade psykiatriambulansen.

Denna psykiatriska resurs finns idag, men nu är också ekonomin säkrad för verksamheten. En utvärdering har visat att resursen betytt mycket för den enskilde och också bidragit till att sjukhusinläggning kunnat undvikas.

Prehospital resurs innebär att möta patienten på plats för att bedöma vårdbehovet. Verksamheten utgörs av en ambulanssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska i bedömningsbil.

Färre patienter behöver besöka akuten när de får träffa en psykiatrisjuksköterska i hemmet. Uppföljningar har visat att endast cirka 20 procent av alla patienter som bedömningsbilen åker till behöver följa med tillbaka till psykiatriakuten.