Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober. Syftet med kampanjen ”Balansera mera” är att uppmärksamma hur förebyggande arbete kan minimera risken för att personer i åldern 55 år och uppåt att falla.

180 personer dör av fallolyckor i Västra Götaland per år, drygt 95 % av dessa är 55 år eller äldre.  Dessutom uppsöker drygt 50 000 personer i Västra Götaland sjukvården på grund av fallolyckor och av dessa är nära hälften 55 år eller äldre.

Vad kan göras för att förhindra fallolyckor?

Det mest effektiva förebyggande insatserna är styrke- och balansträning, att äta näringsriktig och se över sitt medicinintag. Det handlar kampanjen ”Balansera mera” om.

Tema för kampanjen är mat, motion och mediciner

  • Äta näringsriktigt för att inte tappa balansen
  • Balansträna och motionera för att få bättre balans
  • Se över läkemedel för att inte tappa balansen

Västra Götalandsregionen kommer att medverka i ”Balansera mera”-kampanjen i syfte att minska skador till följd av fallolyckor. Västra Götalandsregionen har även tidigare deltagit i de nationella kampanjerna för att förebygga fallskador.

Kampanjen vill:

  • Öka medvetenheten om fallolyckors konsekvenser
  • Öka medvetenheten om fallprevention
  • Uppmärksamma vikten av att förebygga fallolyckor
  • Visa hur man själv kan påverka sin situation för att minska risken för fall

Läs mer om den nationella kampanjen på www.socialstyrelsen.se/balanseramera.