Höstens EU-toppmöte om sociala frågor och EU:s framtid

Visste du att hälften av alla beslut som tas av kommun- och regionfullmäktige påverkas direkt av EU? Exempelvis har EU beslutat om att det ska finnas ett bäst-före-datum på mat, att vi ska kunna surfa fritt på mobilen när vi semestrar inom EU och om du är student har du möjlighet att studera i ett annat land genom Erasmus-stipendiet.

Den 17 november har Stefan Löfven bjudit in EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett toppmöte. De ska diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid där fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag. Läs mer om EU-toppmötet på statsrådsberedningens webbplats

Under hösten ska Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län arrangera ett antal gemensamma aktiviteter där vi bjuder in allmänheten för att visa kopplingen mellan EU och den lokala nivån.

  • Dagen innan EU-toppmötet, den 16 november, bjuder vi in till ett samtal, ”Morgondagens EU – hur skapar vi ett bättre Europa?” med bl.a. Ann Linde, EU- och handelsminister, Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Jonas Sjöstedt (V) och representanter från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Volvo och Göteborgs Universitet för att diskutera vilken roll EU bör och kan ha i framtiden. Läs mer om seminariet här.
  • Den 15 november arrangerar vi ett seminarium som handlar om hur tidiga investeringar i våra barn leder till en långsiktig och håll utveckling. VGR kommer att berätta om sin satsning för att elever ska fullfölja sina studier och Göteborgs Stad om sitt arbete med familjecenterat arbetssätt. Seminariet arrangeras på Stadsbiblioteket, Göteborg.

På denna sida kan du läsa mer om de aktiviteter som Västra Götalandsregionen anordnar

På denna sida kan du läsa mer om de aktiviteter som sker i Göteborg