EU är en del av vår vardag och påverkar hälften av alla politiska beslut som tas på lokal och regional nivå. Utredningen ”EU på hemmaplan” visar att det råder en omfattande kunskapsbrist i samhället om EU och att det är svårare för invånare att påverka beslut som tas på EU-nivå än de på nationell nivå.

Den 29 september tar därför regeringen ett EU-handslag med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Syftet är att tillsammans öka kunskapen om EU och skapa bättre förutsättningar för invånare i Västra Götaland att påverka beslut som tas på EU-nivå. Välkommen att delta!

Innehåll

• EU-handslag och samtal med EU- och handelsminister Ann Linde och politiska företrädare på lokal och regional nivå i Västra Götaland.

• Kunskapshöjande seminarium med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU).

Tid: Fredag den 29 september kl. 13.30–16.30

Plats: Världskulturmuseet, Göteborg

Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner på lokal och regional nivå

i Västra Götaland

Anmälan: Anmälan görs direkt genom att klicka här

Läs mer i inbjudan