Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad.

Idag offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till reviderad nationell transportplan. Förslaget som nu går ut på remiss ligger sedan till grund för regeringens investeringsplan för åren 2018-2029.

Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad. Sträckan som finns med i den befintliga planen med byggstart 2020 har tagits bort.

Det är bekymmersamt för Västra Götaland. Västsverige växer så det knakar. Här finns motorn för svensk industri. Västra Götaland står bakom en betydande del av Sveriges tillväxt, en tillväxt som riskerar att bromsas om inte nödvändiga satsningar på infrastruktur görs.

Göteborg och Borås är Västra Götalands två största städer. Nära 100 000 människor pendlar i stråket mellan städerna dagligen. Bristen på en fungerande järnväg leder till en ohållbar trafiksituation och svårigheter för företagen att rekrytera. Omfattande byggnation av nya bostäder riskerar också att utebli om inte nödvändig infrastruktur finns på plats.

Järnvägen skulle ha gett Landvetter flygplats en tågstation. Göteborg-Borås är även av stor betydelse för att få ut full effekt av Västlänken så tidigt som möjligt.

Det är uppenbart att den budget som finns för investeringar i infrastruktur inte är tillräcklig. Västra Götalandsregionen vill se separat finansiering av nya stambanor.

Vi kommer nu omedelbart att begära ett samtal med nytillträdde infrastrukturministern för att diskutera hur Västsveriges utveckling kan säkras. Regionrådet Birgitta Losman (MP) träffar redan i dag torsdag trafikutskottets ordförande för vidare samtal.

Länk till nationell plan

Kontakt

Johnny Magnusson (M)
Ordförande regionstyrelsen
073-098 48 00

Helén Eliasson (S)
Vice ordförande regionstyrelsen
076-141 02 69

Birgitta Losman (MP)
Ordförande regionutvecklingsnämnden
070-367 95 80

Max Falk
Infrastrukturstrateg
070-470 05 88