Är du intresserad av att söka uppdragsforskningsprojekt? Möt Julia Bahner, numera post doc vid University of Leeds, som skrev rapporten ”Vilka röster hörs?” på uppdrag av kommittén för mänskliga rättigheter under 2016.

Julia, hur kom det sig att du sökte ett uppdragsforskningsprojekt?
– Jag var på väg att disputera och ville fortsätta forska, utöver den undervisningstjänst som jag då hade på institutionen. Jag såg utlysningen och tyckte att det passade mig, en chans att utvidga mitt forskningsområde och använda mina kunskaper om mänskliga rättigheter och intersektionalitet (hur olika maktordningar påverkar varandra) på ett nytt ämne.

Vad är bra med uppdragsforskning, tycker du?
– Du forskar på ett annat sätt än vad du gör inom akademin. Den största skillnaden för mig var tydligt fokus på människorättsperspektiv och på praktisk nytta. Den forskning jag gjorde kom till användning. Verksamheterna uppskattade mitt arbete och min rapport bidrog till att stärka människors rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Julia Bahners rapport ”Vilka röster hörs” i sin helhet.

Sista ansökningsdag 21 september 2017 för två uppdragsforskningsprojekt
Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser till och med den 21 september två uppdragsforskningsprojekt. Ett handlar om bemötande i hbtq-diplomerade verksamheter och det andra om dilemman i vårdsituationer.

Mer information om projekten och om hur du ansöker