Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har, vid sitt sammanträde idag, beslutat att bygga upp ett specialistteam med läkare och sjuksköterskor som följer med i ambulanstransporter när svårt sjuka nyfödda barn förs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Teamet ska ha särskild kompetens för att övervaka och vårda svårt sjuka nyfödda barn. Det ska ha en inställelsetid på 30 minuter dygnet runt och kunna bemanna både ambulansbilar och ambulanshelikopter.

Syftet är att höja patientsäkerheten för nyfödda barn som behöver specialistvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den högspecialiserade vården kan då påbörjas direkt i ambulansen. Detta medför också att vårdpersonalen på det sjukhus där barnet fötts stannar kvar på sjukhuset och ersätts med specialistteamet. På det sättet bevaras kontinuiteten på sjukhusens förlossningsavdelningar och behöver inte ersättas med annan personal.

19500 födslar

I Västra Götaland föds varje år 19 500 barn på sjukhusen i Göteborg, Skövde, Borås och Trollhättan. Av dessa behöver 250 barn föras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för mer avancerad neonatal intensivvård, barnkirurgisk vård eller barnhjärtsjukvård och åter efter avslutad vård.

Att flytta ett svårt sjukt nyfött barn innebär ofta stora risker och barnets tillstånd kan försämras under färden. Personalen som följer med måste ha kunskap och erfarenhet att upptäcka försämring och sätta in rätt behandling omedelbart. Idag finns inte tillräckligt med personal för att vårda svårt sjuka nyfödda barn i ambulansen. Dessutom behöver personalen på det sjukhus där barnet fötts följa med i ambulansen och ersättas med annan personal.

Startar sommaren 2018

Det nya specialistteamet beräknas vara i gång till sommaren 2018. Kostnaden kalkyleras till 20 miljoner kronor per år. Rekrytering av läkare, sjuksköterskor och larmförare kommer att startas omgående och måste balanseras mot andra verksamheters behov. En ny ambulans behöver köpas in som är anpassad för transporter av svårt sjuka nyfödda barn. Den nuvarande ambulanshelikoptern ska utrustas och certifieras för att användas till kuvöstransporter.

Specialistteamet blir en del i regionens samlade barnsjukvård och ligger i linje med det utvecklingsarbete som pågår med att ställa om vården i Västra Götaland.