Klimat 2030 är namnet på en kraftsamling för att nå vårt ambitiösa regionala klimatmål. Västra Götaland pekar nu ut vad som ska prioriteras och vilket arbete som krävs för att nå dit. I klimatarbetet gör Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland armkrok.

Massvis med åtgärder för klimatet pågår men det går inte tillräckligt fort. Med kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om ska det nu rullas ut nya arbetssätt och fokusområden för att prioritera rätt och öka takten. Det är Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen och Gerda Roupe, processledare på Västra Götalandsregionen som driver och håller ihop samarbetet för Klimat 2030.

– Vi hoppas nu på ett stort engagemang från alla aktörer i Västra Götaland, så att vi når målen till 2030, säger Svante Sjöstedt och Gerda Roupe. Vi har ett ambitiöst klimatmål och mycket händer. Omställningen innebär stora möjligheter till regional utveckling och tillväxt för Västra Götaland.

Både Svante och Gerda brinner för klimatfrågorna. De brinner för vårt hållbara samhälle, för ett attraktivare samhälle än det som möter oss idag. Gerdas engagemang började när hon jobbade med Agenda 21 i Santiago, Chile som nybakad student. Då var det Agenda 21 och nu är det fortsättningen med Agenda 2030 som kickar igång en vilja att bidra till en förändring. Svante har sedan tonåren engagerat sig i olika miljöfrågor, och kommer närmast från arbetet på miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Han utmanas i klimatfrågan för att den är så komplex, och lösningen så omvälvande. Att lösa problemen med klimatet menar han är genomgripande och handlar om allt från teknik och energiförsörjning till livsstil och identitet.

Omställning till ett hållbart samhälle

Västra Götaland har erfarenhet från omställningar i flera sammanhang, inte minst i ett historiskt perspektiv. Det ger bra förutsättningar, vi är inte rädda för den typen av utmaningar som det innebär. En omställning i Västra Götaland gör att vi kan visa vägen även globalt. När Västra Götaland ställer om kommer det att ge så mycket ringar på vattnet genom till exempel exporten av bilar och bränslen. Vi kommer kunna bli en modell för alla regioner och län.

– Vi har chansen att påverka vår omgivning, och den måste vi ta, säger Gerda Roupe med eftertryck.

Ledartröjan

Nu står Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen bredvid varandra, och även om organisationerna inte gör allt tillsammans finns full medvetenhet om att det handlar om samma geografiska område. Tillsammans har de den gemensamma ledartröjan i arbetet. Det är ett viktigt program för alla. Några viktiga aktörer, sett till utsläppen, är den fossiltunga industrin, raffinaderierna och kemikalieindustrin.

– Alla har olika roller i ett samhälle där offentliga sektorn är en jätteviktig aktör. Vi kan fungera lite som testarena för saker som är på gång, en slags uppsamlare för det regionala ledarskapet, säger Gerda Roupe. Vi måste också ställa om i våra egna organisationer, och ta ansvar för det goda livet.

Västra Götaland har ett av de tuffaste klimatmålen i Sverige, som i sin tur har ett av de tuffaste klimatmålen i världen. För att lyckas måste vi samarbeta på lokal och regional nivå. Det här ska kickas igång, Parisavtalet ska genomföras och vi måste samarbeta. Medborgarna är en del i de politiska besluten och utvecklingen av hållbara produkter. Det är invånarna i Västra Götaland som köper produkterna och som röstar fram politikerna. Alla är jätteviktiga som kravställare och konsumenter.

Föregångare, klimatplanering, innovationer och attraktiva samhällen

Från början har Klimat 2030 varit ett prioriteringsarbete, vilket inte är så enkelt när mycket är jätteviktigt.

– Det vi kommit överens om, är satsa på är de fyra arbetssätten, säger Svante Sjöstedt. Det handlar om föregångare, klimatplanering, innovationer och attraktiva samhällen. Varje arbetssätt ska genomsyra alla satsningarna. Om vi lyckas med detta så har vi förhoppningsvis nyckeln till hur vi ska jobba.

De fyra arbetssätten driver på arbetet från fyra håll samtidigt och vi får med aktörer från olika håll i varje fråga. Det finns alltid en roll för den som vill vara med i arbetet och göra skillnad. Innovation ligger närmre för näringslivet, medan attraktivt samhälle ligger närmre för kommunerna och medborgarnas engagemang.

Kraftsamling för lycka

Det finns forskning som pekar på att en livsstil som ger stor klimatpåverkan inte gör oss lyckligare.

– Lycka har däremot stark koppling till faktorer som hälsa, arbete, vänner och familj. Det öppnar sig stora möjligheter med klimatomställningen, till exempel för livsstilar som ger fler ett gott liv, säger Svante Sjöstedt.   Vi lever i ett modernt samhälle. Kraftsamlingen för Klimat 2030 innebär att vi i framtiden kommer att bo, konsumera och äta på ett klimatsmartare sätt. Vissa delar av omställningen kommer kräva förändringar som först känns jobbiga för en del. Andra delar av omställningen märker vi inte, till exempel när effektivare teknik tar över.

Modiga föregångare

För att kraftsamlingen ska lyckas pågår just nu ett intensivt riggande av arbetet. Lagom till den 26 oktober kommer det att finnas fokusgrupper där man kan engagera sig i arbetet. Den 26 oktober sker den stora lanseringen av Klimat 2030 och ett Klimatråd med företrädare från näringslivet och andra organisationer kommer visa att de vill gå före.

Klimat 2030 handlar om att tillsammans göra skillnad och bidra till ett bättre Västra Götaland. Det behövs fler modiga föregångare. Genom att fler vågar gå före kommer det gå fortare med omställningen.

– Vi kan inte nöja oss med att anpassa oss efter minsta möjliga, det duger inte. Vi måste vara modiga föregångare, säger Svante Sjöstedt och Gerda Roupe enstämmigt.

Om du inte redan ställt dig bakom regionala klimatstrategin så gör det. Och delta den 26 oktober, du behövs.

Regionfullmäktige väntas besluta om den nya klimatstrategin den 19 september.

Klimatstrategiarbete i Västra Götaland

Info och anmälan till 26 oktober